Bibliotekportalen Oppland
Læringsarena
Kulturarena
Infoarena
Møtearena

Nettstedet er under utvikling

Se www.oppland.no

Digitale møteplaser - sosiale medier
Bokpod
Bokpod - lytt, se og les bibliotekarenes egne favoritter.
Blogger
Bloggene til alle bibliotekene i Oppland.
Facebook
Nyheter og diskusjoner på vår Facebookside - gi oss ris og ros.
Twitter
Følg oss på Twitter og se hvem Oppland fylkesbibliotek følger.
Youtube
Kulturarrangementer og aktiviteter på video.
Slideshare
Brukervennlige presentasjoner - til nytte for deg?
Flickr
Oppland fylkesbiblioteks fotosamlinger.
Naxos Music Library
Naxos Music Library - over 700 000 musikkstykker. Bruk nasjonalt lånenummer.
Oppland fylke
Nettansvarlig:
Oppland fylkesbibliotek
E-post: fylkesbibl@oppland.org
Postboks 187, 2802 Gjøvik
Tlf. 61 18 96 12
Det sømløse bibliotek